Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κερεστετζόπουλος Δημοσθ. (μτφρ.),