Τεύχος 3 (Έτος ΣΤ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της ατμόσφαιρας
Σ. Ι. Κεσσίσογλου
PDF
σελ. 85-92
Περί του περσικού χαρτονομίσματος Δζαβ
Θ. Κτενάς
PDF
σελ. 92-95
Γαλβανοπλαστική
Σ. Στάης
PDF
σελ. 95-100
[Εικόνα]
PDF
σελ. 100
Ανέκδοτος επιτύμβιος σμυρναϊκή επιγραφή
Γ. Εαρινός
PDF
σελ. 101-107
Ο ευγενής τρόπος
Εμ. Γιαννακόπουλος
PDF
σελ. 107-112
Ιστορία και δόγματα της σχολής του Σαδέρνου
Daremberg, Βάρδας Ι. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 112-116
Περί σκηνών
Louis De Ronchaud, Κτενάς Θ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 116-119
Βαρόμετρον απλούν και πρακτικόν
Σ. Στάης
PDF
σελ. 119
Περί εχίδνης
Σ. Στάης
PDF
σελ. 120
Βέττγερ ο εφευρέτης των Δρέσδικων Σινοκεράμων (Κοινώς φαρφουρίων)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120-124
Περιοδεία της γης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 133-136
Προσθήκαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 136-137
[Εικόνα - Μπρίγχαμ Γιουγκ]
PDF
σελ. 138
[Εικόνα - Τζων Τάιλωρ]
PDF
σελ. 139
[Εικόνα - Όρσων Πρατ]
PDF
σελ. 140
Περιοδεία της γης - Μέρος δεύτερον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 141-152