Τεύχος 2 (Έτος ΣΤ)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της πρώτης των Ομηρικών ποιημάτων μεταφράστριας (Διάλεξις)
Αιμιλία Κτενά Λεοντιάδου
PDF
σελ. 45-57
Σύστημα Ελλήνων εμπόρων προ της επαναστάσεως
Ν.Σ.Γ.
PDF
σελ. 57-60
Η δημοκρατία των Γενουηνσιών
Δώρα Ιστριάς
PDF
σελ. 60-68
Κατάλογος Πατριαρχών νυν πρώτον εκδιδόμενος
Α. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 68-70
Επίσκεψις παρά Βουδδισταίς μοναχοίς
Θ. Κτενάς
PDF
σελ. 70-73
Περί ποικιλμάτων παρ’ αρχαίοις
Louis De Ronchaud, Κτενάς Θ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 73-77
Χημεία του εγκεφάλου
Σ. Γεωργιάδης
PDF
σελ. 78-79
Παράδοξος οικογένεια
Ε.Α.
PDF
σελ. 80-83
Πέντε ανέκδοτοι σμυρναϊκαί επιγραφαί
Γ. Εαρινός
PDF
83-84
Περιοδεία της γης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 113-132