Τεύχος 10 (Έτος Ε)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της παρ’ ημίν παιδεύσεως
Παναγιώτης Καπλανίδης
PDF
σελ. 397-408
Αι εν τη κεντρική Ασία κτήσεις της Ρωσίας
Λ.Ο.Σ.
PDF
σελ. 408-417
Περί μουσικής υπό φυσικήν έποψιν
Εμ. Γιαννακόπουλος
PDF
σελ. 417-422
Νήπιου βιογραφικόν σημείωμα
Κάρολος Δαρβίν, Γ.Υ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 422-428
Βυζαντιακά ερμηνεύματα επί των κωμωδιών του Μενάνδρου
Γ.Κ.Υ.
PDF
σελ. 428-432
Ανθρωποφαγία και ανθρωποθυσίαι παρά τοις αρχαίοις και νεωτέροις
Κ.
PDF
σελ. 433-437
Μυς ο αρουραίος
Ν.Ε.Γ.
PDF
σελ. 437-439
[Εικόνα - Φωλέα αρουραίου μυός]
PDF
σελ. 438
Το δηλητήριον εν τη ιστορία
B. Gastineau, Γ.Κ.Υ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 439-440