Τεύχος 9 (Έτος Ε)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Οι μετά τον Λούθηρον επίσημοι μεταρρυθμισταί της διαμαρτυρήσεως
Διονύσιος Χαρικλής
PDF
σελ. 357-263
Το δηλητήριον εν τη ιστορία
B. Gastineau, Γ.Κ.Υ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 363-364
Βυζαντιακά ερμηνεύματα επί των κωμωδιών του Μενάνδρου
Κ.Ν. Σαθάς
PDF
σελ. 365-372
Περί μουσικής υπό φυσικήν έποψιν
Εμ. Γιαννακόπουλος
PDF
σελ. 373-379
Έσχατα όρια της ανθρώπινης οράσεως
[Ανωνύμως], Παπαμιχάλης Στεφ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 379-380
Αι εν τη κεντρική Ασία κτήσεις της Ρωσίας
Λ.Ο.Σ.
PDF
σελ. 381-391
Η Σάμος κατά τα έτη 1874-1876
Α. Παπαδόπουλος
PDF
σελ. 391-394
Ψήφισμα της Ρωμαϊκής Συγκλήτου εν τω Αδραμυττείω
Γ. Εαρινός
PDF
σελ. 395-386