Τεύχος 7 (Έτος Ε’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της θεότητος του Σωτήρος ημών αποδεικνυόμενης εκ των λόγων και των πράξεων Αυτού
Α. Κουρνιάκτης
PDF
σελ. 277-289
Περί Καλλιμάχου ως βιβλιογράφου και των παρ’ Έλλησιν αρχών της βιβλιογραφίας
Αιμίλιος Εγγερος, Παπαμιχάλης Στεφ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 289-293
Περί οράσεως και του οργάνου αυτής παρ’ ανθρώπω και ζώοις
Μ. Α. Ισηγόνης
PDF
σελ. 294-307
[Εικόνα - Φανταστική τομή του οφθαλμού της Σηπίας κατά Hensen]
PDF
σελ. 287
[Εικόνα - Οφθαλμός ιχθύος]
PDF
σελ. 299
[Εικόνα - Οφθαλμός του χρυσαετού]
PDF
σελ. 302
Αρχή των κύριων ονομάτων
Χ.Κ.
PDF
σελ. 307-310
Εν βλέμμα επί των φυτών
Ε.Α.
PDF
σελ. 310-316