Τεύχος 8 (Έτος Γ’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η Ασία εν έτει 1875
Δόρα Ιστριάς
PDF
σελ. 281-287
Η χολέρα
Fernand Papillon, Στάης Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 287-296
Νηπιαγωγείον του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ομήρου
Κ. Ευσταθόπουλος
PDF
σελ. 297-301
Οι Έλληνες αστρονόμοι απέναντι της νεωτέρας επιστήμης
E. Rossi De Giustiniani, Ισηγόνης Κ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 301-310
Επεισόδιον
Annee Terrible, Φ.Α.Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 311
Αρχαιολογία: ενδυμασία παρά ταις αρχαίαις ισραηλίτισιν
[Ανωνύμως], Γεωργιάδου Ελένη Χ. Σ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 313-317
Πρακτικά του Συλλόγου των εν Σμύρνη Ελλήνων διδασκάλων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 318-320