Τεύχος 12 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Μικρά Ασία: περί της διανοητικής και υλικής καταστάσεως εν αυτή ομογενών
Χ. Δασκαλάκης
PDF
σελ. 469-477
Η μετεωρολογία και η διεύθυνσις των αερόστατων
[Ανωνύμως], Ισηγόνης Κωνστ. Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 478-487
Οι κωμωδοί του Χριστιανισμού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 487-493
Η μεγάλη Ιλαστήριος εν Γολγοθά Θυσία: η διήγησις των Παθών και του Θανάτου του Ιησού κατά τους τέσσερας Ευαγγελιστάς
Β.
PDF
σελ. 494-501
Τα μυστήρια των Ινδιών
[Ανωνύμως], Κερεστετζόπουλος Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 501-504
Εις την Ρώμην (Ποίησις)
Α.Κ.
PDF
σελ. 505
Πίναξ καθ’ ύλην
PDF
σελ. 506-508