Τεύχος 3 (Έτος Β’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Επιστολή Α. Κοραή προς Ευανθίαν Καιρη
Αιμιλία Κτενά Λεοντιάς
PDF
σελ. 81-93
Η διάβασις της Αφροδίτης
[Ανωνύμως], Κεσίσσογλου Σ. Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 94-107
Περί της γυναικός υπό φυσικήν και ηθικήν έποψιν
Εμ. Γιαννακόπουλος
PDF
σελ. 107-111
Το εν Βιέννη οπλοστάσιον
[Ανωνύμως], Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 111-114
Ακρίδες και μέρμυγκες εν Αμερική
Φ.
PDF
σελ. 115-117
Η τιμωρία (Απόσπασμα ποιήματος)
Δ.Β.
PDF
σελ. 117-119
Αρχαιολογικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 119-120