Τεύχος 11 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αβράμιος Ομηρόλης ήτοι βιογραφικόν σχεδίασμα
Σεραπίων Ιωαννίδης Ανδρονικεύς
PDF
σελ. 589-598
Περί της εσωτερικής θερμότητος της γης και των αποτελεσμάτων αυτής
Κ. Α. Ισηγόνης
PDF
σελ. 599-608
Κινέζων δεισιδαιμονίαι
Β.
PDF
σελ. 608-609
Ιστορία του ανθρώπου
A. De Quatrefages, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 610-619
Η εν Ελλάδι κρίσις
W.
PDF
σελ. 620-632
Εις Κύων. Άνθρωπος
Φ.Α.Β.
PDF
σελ. 632-636
[Εικόνα]
PDF
σελ. 634