Τεύχος 10 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Οι εν τη ανατολή βρυκόλακες
Φ.Α.Β.
PDF
σελ. 541-556
Η θέσις των γυναικών (απόσπασμα εκ της ιστορίας των ηθών της Ευρώπης)
W. E. H. Lecky, Β.Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 557-562
Ιστορία του ανθρώπου
A. De Quatrefages, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 563-572
Ολίγα τινά περί των συνηθέστερων ποτών
Δ.
PDF
σελ. 573-577
Η περί Ιουβάλ παράδοσις ή η αρχή της νομοθεσίας
Δ. Βρετόπουλος
PDF
σελ. 578-588