Τεύχος 9 (Έτος Α)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Εις τον Όμηρον
Α. Καλλιγάς
PDF
σελ. 493-496
Ο Αχιλλεύς και η ύψιστη ιδέα της Ιλιάδος
Κ. Ξανθόπουλος
PDF
σελ. 497-509
Το ζήτημα του καφέ
Β.
PDF
σελ. 510-515
Παραλληλισμός των αρετών αρχαίων και νεότερων συγγραφέων
Κ.Ε.
PDF
σελ. 516-524
Η θέσις των γυναικών (απόσπασμα εκ της ιστορίας των ηθών της Ευρώπης)
W. E. H. Lecky, Β.Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 525-531
Περί αστρολογίας
Εμ. Γιαννακόπουλος
PDF
σελ. 532-535
Αρχαιολογικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 536-539
Το φίλημα της μητρός
Δ.Β.
PDF
σελ. 540