Τεύχος 4 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ιστορία του ανθρώπου
A. De Quatrefages, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 193-206
Περί οικογενείας και πολιτειών των ζώων
Γ. Διαμαντόπουλος
PDF
σελ. 207-214
Η αρχαία Ελλάς υπό ιστορικήν έποψιν
Εμ. Γιαννακόπουλος
PDF
σελ. 214-219
Περί αλεξικέραυνου
Louis Figuier, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 219-225
Περί Προμηθέως και της ευρέσεως του πυρός
Φωκίων Α. Βουτζινάς
PDF
σελ. 226-237
Περί οφέων
Louis Figuier, Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 237-242
Πραγματεία περί πολιτικής οικονομίας υπό πρακτικήν έποψιν
[Ανωνύμως], Κουρνιάκτης Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 243-248
Μια σταγών ύδατος
[Ανωνύμως], Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 249-252
Ο Μεσισιπής
[Ανωνύμως], Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 253-254
Πτέρυξις
Δ. Βρετόπουλος
PDF
σελ. 255
Ελεγείον
Ν. Κοντόπουλος
PDF
σελ. 256