Τεύχος 3 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί αλώσεως της Κορίνθου και των κατά ταύτην εν Ελλάδι συγκυρούντων γεγονότων
Κ. Ευσταθόπουλος
PDF
σελ. 129-145
Ιστορία του ανθρώπου
A. De Quatrefages, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 145-154
Περί της φυσικής τροφής του ανθρώπου
Γ. Διαμαντόπουλος
PDF
σελ. 154-165
Ο χάρτης κατά τους αρχαίους και νεώτερους χρόνους
Ε. Εγγερ, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 166-172
Περί πιθήκων
Louis Figuier, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 173-183
Αγνωμοσύνη του ανθρώπου προς τα πτηνά
[Ανωνύμως], Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 183-189
Ο παις της Σαβοίας
Guiraud, Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 189-192
Εκτίμησις κάλλους παρά τοις διαφόροις έθνεσιν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192