Τεύχος 2 (Έτος Α’)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί αλώσεως της Κορίνθου και των κατά ταύτην εν Ελλάδι συγκυρούντων γεγονότων
Κ. Ευσταθόπουλος
PDF
σελ. 65-80
Περί διδασκαλίας του Ευαγγελίου
Α. Κουρνιάκτης
PDF
σελ. 81-96
Περί του δαιμονίου του Σωκράτους
Ε. Ρύσης Γουστινιάνης, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 97-107
Περί πιθήκων
Louis Figuier, Περάκης Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 108-119
[Εικόνα - Διάφορα είδη πιθήκων]
PDF
χωρίς σελ/μηση
Ο επαίτης (ειδύλλιον)
Ανδρέας Σενιέρης, Βρετόπουλος Δ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 120-126
Διάφορα: φυσικαί ιδιότηται περιωνύμων ατόμων
Ν.Ο.
PDF
σελ. 127-128