Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ιστορία και δόγματα της σχολής του Σαδέρνου Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF