Περί Καλλιμάχου ως βιβλιογράφου και των παρ’ Έλλησιν αρχών της βιβλιογραφίας

Συγγραφείς

  • Αιμίλιος Εγγερος
  • Παπαμιχάλης Στεφ. Ι. (μτφρ.)

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα