Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί πρόνοιας και εξοικονομήσεως υπό πρακτικήν έποψιν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF