Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Ο έρως ή τον εν τω συλλόγω «Όμηρω» άγαλμα Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF