Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η εκ των ζώων φθορά εν τη Ινδική Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF