Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί της μηχανικής αναπνοής εν τη ασφυξία και τη συγκοπή κατά την μέθοδον του Πακίνη Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF