Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Περί τινος μήτρας σταθμών ανακαλυφθείσης μεν εν υπαίποις ευρισκομένης δε εν τω μουσείω της Ευαγγελικής Σχολής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF