Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εκδρομαί και σκήνωσις διά το Φθινόπωρον πέριξ της 75 μοίρας. Ο Τυρολιανός κόλπος Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF