Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το ζωικόν βασίλειον εις τα βορειοδυτικά της Αμερικής Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF