Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Φυτών μεταναστεύσεις οφειλόμεναι εις τας κινήσεις των στρατών Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF