Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Εκτίμησις κάλλους παρά τοις διαφόροις έθνεσιν Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF