Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βουτυράς, Σ. Ι.

  • Τεύχος 29 (Έτος Β΄) - Περιεχόμενα
    Τοπογραφικά: βυζαντινής τοπογραφίας πάρεργα [Τα Πρωμότου - Προόχθοι ή Βρόχθοι - τα Βοραδίου - τα Ανθεμίου - βασίλεια εν Βρόχθοις - μετάνοια Θεοδώρας - αι Σοφιαναί - η Χρυσοκέραμος]
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τεύχος 30 (Έτος Β΄) - Περιεχόμενα
    Τοπογραφικά: βυζαντινής τοπογραφίας πάρεργα [Τα Προμώτου - Πρόχθοι ή Βρόχθοι - τα Βοραδίου - τα Ανθέμιου - βασίλεια εν Βρόχθοις - μετάνοια Θεοδώρας - αι Σοφιαναί - η Χρυσοκέραμος]
    Λεπτομέρειες  PDF