Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βασιάδης, Ηρ.

  • Τεύχος 33 (Έτος Β΄) - Περιεχόμενα
    Φιλολογικά: περί της προφοράς της ελληνικής γλώσσης (Επιστολιμαίαι διατριβαί προς τον Μαρκήσιον de Queux de Saint-Hilaire ανέκδοτοι)
    Λεπτομέρειες  PDF