Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξανδρίδης, Ηλίας

  • Τεύχος 22 (Έτος Β΄) - Περιεχόμενα
    Περί των παρ’ ημίν αγιασμάτων: Α΄, τα παρ’ ημίν αγιάσματα κατά πόσον δύνανται ίνα οδηγήσωσιν εις την εύρεσιν ερειπίων βυζαντινών ναών
    Λεπτομέρειες  PDF