Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πρεβεζιώτου Λ. Κορνηλία (μτφρ.),