Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Εκ του ημερολογίου ενός προσκυνητού,