Τεύχος 17 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φιλολογικά: περί της Νέας Ελληνικής
Δ. Η. Οικονομίδης
PDF
σελ. 321-324
Οι δημώδεις τύποι των προσωπικών αντωνυμιών α΄ και β΄ προσώπου
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 324-325
Ποικίλη στοά: Στέφανος Ζαφειρόπουλος
Σ.Ι.Β.
PDF
σελ. 325-327
Ο Σαβιννύ και η ιστορική σχολή του δικαίου
Ν. Γιαννουλάτος
PDF
σελ. 327-328
Η ελπίς
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 329-330
Φιλολογικός φάκελος
Χριστ. Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 330-331
Τα υπέρ της επιστήμης επί των ζώων πειράματα
Γ.Κ.Λ.
PDF
σελ. 331-333
Επιστημονική επιθεώρησις
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 333-334
Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Scala εν Μεδιολάνω - Falstaff, λυρική κωμωδία εις πράξεις 3, έπη Arrigo Boito μέλος Giuseppe Verdi
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 335-337
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 337-339
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 339-340
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 340