Τεύχος 16 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Φιλολογικά: περί της Νέας Ελληνικής
Δ. Η. Οικονομίδης
PDF
σελ. 301-305
Ο εν τοις Ηθικοίς Πλουτάρχου του Χαιρώνεως: θησαυρός παιδαγωγικών γνώσεων
Χριστ. Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 305-306
Επιστημονικά: περί της μεθόδου Doppler-Fizeau, δι’ ης επιτρέπεται ο δια της φωτοαναλύσεως προσδιορισμός της ταχύτητος των άστρων κατά την διεύθυνσιν της οπτικής ακτίνος
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 306-308
Χρονολογικός κατάλογος των επισκόπων Παραμυθίας μετά των αρχαιοτήτων της Ευροίας, Φωτικής και Βουθρωτού
Δ. Α. Παναγιωτίδης
PDF
σελ. 308-311
Η πρώτη επίσκεψις παρά τη κυρία Ειρήνη Θεοφυλάκτου (Κωμικόν παίγνιον)
Θωμάς Δ. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 311-314
Επιστημονική επιθεώρησις
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 314-315
Δραματική επιθεώρησις: θέατρον Βέρδη - Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας, ειδύλλιον εις πράξεις πέντε, υπό Δημ. Κορομηλά, μέλος Σάϊλλερ
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 315-317
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 317-319
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 319
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 6 Φεβρουαρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 319-320
Νεκρολογία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 320
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 320