Τεύχος 14 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο μουσικός πάπυρος του Ευριπίδου
Charles-Emile Ruelle
PDF
σελ. 261-264
Ο εν τοις Ηθικοίς Πλουτάρχου του Χαιρώνεως: θησαυρός παιδαγωγικών γνώσεων
Χριστ. Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 265-266
Έλεγχος των περί Κερασούντος υπό του κ.Παυλίδου ειρημένων
Β. Α. Μυστακίδης
PDF
σελ. 266-269
Η Φιλομήλα
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 269-271
Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος εν Κωνσταντινούπολει: συνεδρία της 18 Ιανουαρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272
Ακαδημαϊκά: ακαδημία των επιγραφών και των γραμμάτων εν Παρισίοις: συνεδρία 1/13 Ιανουαρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 272
Επιστημονική επιθεώρησις
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 273-275
Δραματική επιθεώρησις
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 275-277
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 277-278
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 278-279
Εμπορική επιθεώρησις
Α.Ζ.
PDF
σελ. 279
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 23 Ιανουαρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 279-280
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 280