Τεύχος 11 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Χρυσόβουλλον Ιωάννου Παλαιολόγου αυτοκράτορος Ρωμαίων (Ανέκδοτον)
Αλ. Ε. Λαυριώτης
PDF
σελ. 201-204
Επιστημονικά: περί της μεθόδου Doppler-Fizeau, δι\' ης επιτρέπεται ο δια της φωτοαναλύσεως προσδιορισμός της ταχύτητος των άστρων κατά την διεύθυνσιν της οπτικής ακτίνος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 204-206
Άδα ή το δώρον της παραμονής του νέου έτους
Χριστοφ. Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 206
Ο υιός της χήρας: επί τω νέω έτει
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 207-209
Δεύτερος έρως
Paul Bourget , Γραμματόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 209-210
Πρωτοχρονιά
Κ.Λ.Π.
PDF
σελ. 210-211
Η Severine
Α.Σ.Β.
PDF
σελ. 211-213
Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος εν Κωνσταντινούπολει, συνεδρία της 28 Δεκεμβρίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 213-214
Εταιρείαι και σύλλογοι: Εταιρεία των Μεσαιωνικών Ερευνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 214
Επιστημονικά χρονικά
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 214-216
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 216-218
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 218-219
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον πρωί 2 Ιανουαρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 219
Εμπορική επιθεώρησις
Α.Ζ.
PDF
σελ. 219-220
Βιβλιογραφίαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 220