Τεύχος 5 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί του ουσιώδους χαρακτήρος της γαλλικής φιλολογίας
A. Brunetière, Γ.Κ.Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 81-84
Πνευματική κίνησις εν Καππαδοκία κατά ΙΗ΄ και ΙΑ΄αιώνα: ανέκδοτον δίπλωμα διδασκαλικόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 85-87
Περί γενέσεως της καθωμιλουμένης γλώσσης κατά Γ. Ν. Χατζιδάκην
Μ. Ι. Κεφάλας
PDF
σελ. 87-88
Οι Γάλλοι εν Δαχομέη
Γ.Κ.Λ.
PDF
σελ. 88-90
Δεύτερος έρως
Paul Bourget , Γραμματόπουλος Α. (μτφρ.)
PDF
σελ. 90-91
Φιλολογικός φάκελος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 92-93
Επιστημονική επιθεώρησις
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 93-95
Δραματική επιθεώρησις
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 96-98
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 98-99
Οικονομική επιθεώρησις
Οδ. Φωτιάδης
PDF
σελ. 99-100
Εμπορική επιθεώρησις
Α.Ζ.
PDF
σελ. 100
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 100