Τεύχος 49 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Παιδεία και πτώχεια κατά του τελευταίους αιώνας: εκκλησιαστικά έγγραφα επιβεβαιωτικά, περί της εν Κων/πόλει ελληνικής Σχολής
Μ.Ι.Γ.
PDF
σελ. 961-965
Ψυχής ιατρός παρά τοις αρχαίοις
Charles Lecèque, Δημητριάδης Φώτιος (μτφρ.)
PDF
σελ. 966-968
Παιδευτικά: η μουσική εν τοις παρ’ ημίν σχολείοις
Γεώργιος Α. Παχτικός
PDF
σελ. 968-971
Αγροτικόν ειδύλλιον
Μ. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 971-972
Αγροτικόν ειδύλλιον: ΙΖ΄ επίλογος
Μ. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 972
Οι εν τω όρει Ατλάντι νάννοι
Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 972-974