Τεύχος 48 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των τίτλων προέδρου και τόπον επέχοντος
Ο Ανθιμος Αμασείας
PDF
σελ. 941-944
Παιδεία και πτώχεια κατά του τελευταίους αιώνας
Μανουήλ Ιω. Γεδεών
PDF
σελ. 944-946
Αι εν Τροία ανασκαφαί
Μ. Παρανίκας
PDF
σελ. 946-947
Η ανακάλυψις του δήμου Ποταμίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 947
Hermann Sauppe
Α.
PDF
σελ. 947
Η αυτόλαλος λύρα
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 948-950
Νέα μέθοδος κριτικής: ο κ. Max Nordau
Jean Thorel, Μπορνόζης Ι. Φ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 950-951
Ο γυναικείος εγκαίφαλος
Λαζαρίδου Ολγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 951-952
Επιστημονική επιθεώρησις
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 953-955
Δραματική επιθεώρησις
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 955-957
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 957-959
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 959
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 23 Σεπτεμβρίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 959-960
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 960