Τεύχος 43 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Καλλιτεχνικά: Φαύστος (Faust) μελόδραμα εις πράξεις πέντε. Έπη Michel Carrè και Jules Barbier. Μέλος Charles Gounod
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 841-842
Αρχαιολογικά: περί των παρά Ξενοφώντι μνημονευομένων πόλεων Λαρίσσης και Μεσπίλων
Σπ. Αναστασιάδης
PDF
σελ. 842-843
Υπνωττόν βρέφος
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 843-845
Ο ιατρός Charcot
Μ. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 845-850
Νέα μέθοδος κριτικής: ο κ. Max Nordau
Jean Thorel, Μπορνόζης Ι. Φ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 850-852
Ο εν Λονδίνω ιδρυθείς σύνδεσμος προς φιλικήν προσέγγισιν εις την ορθοδοξίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 852-853
Επιστημονική επιθεώρησις: αστρονομικά - Μηχανικά - Χρονικά
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 853-856
Δραματική επιθεώρησις: ο συμβολιστής Ibsen - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 856-858
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 858-859
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 859
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 14 Αυγούστου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 860