Τεύχος 42 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Καλλιτεχνικά: Φαύστος (Faust) μελόδραμα εις πράξεις πέντε. Έπη Michel Carrè και Jules Barbier. Μέλος Charles Gounod
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 821-823
Οι επαίται εν Παρισίοις
Louis Paulian, Μπορνόζης Ι. Φ. (μτφρ.)
PDF
σελ.824-828
Περιπέτειαι αδαμάντινου δακτυλίου
Λαζαρίδου Ολγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 828-831
Το φίλημα υπό υγιεινήν έποψιν
G. Ferero
PDF
σελ. 831-832
Αγροτικόν ειδύλλιον
Μεν. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 832-834
Αγροτικόν ειδύλλιον: Ε΄ η εντύπωσις
Μεν. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 834
Επιστημονικά χρονικά
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 834-836
Δραματική επιθεώρησις
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 836-837
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 837-839
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 839
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 8 Αυγούστου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 839-840