Τεύχος 41 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Καλλιτεχνικά: Φαύστος (Faust) μελόδραμα εις πράξεις πέντε. Έπη Michel Carrè και Jules Barbier. Μέλος Charles Gounod
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 801-804
Κυπάρισσος και ανθύλιον
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 805-808
Το φίλημα υπό υγιεινήν έποψιν
Παύλος Μαντγκάζας, Γ.Κ.Λ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 808-809
Ο γάμος παρά Σιδερουντίοις
Ν. Καπιγιολδάσης
PDF
σελ. 809
Αγροτικόν ειδύλλιον: Α΄ η κόρη
Μεν. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 809-810
Αγροτικόν ειδύλλιον: Β΄ εν τω δασυλλίω
Μεν. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 810-811
Αγροτικόν ειδύλλιον: Γ΄ ο φοιτητής
Μεν. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 811-812
Επιστημονική επιθεώρησις: αστρονομικά - γεωφυσικά - Γεωλογικά - Χρονικά
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 812-815
Δραματική επιθεώρησις
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 815-816
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 816-818
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 818-819
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 31 Αυγούστου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 820
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 820