Τεύχος 35 (Έτος Β΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της καθ’ Όμηρον ηθικής
Μ. Παρανίκας
PDF
σελ. 681-684
Ο περονόσπορος: θειϊκών αλάτων
Ν. Π. Αραβανόπουλος
PDF
σελ. 684-685
Ο περονόσπορος: χρήσις του Βορδιγαλλίου πολτού
Ν. Π. Αραβανόπουλος
PDF
σελ. 685
Εποχή και αριθμός ραντίσεων
Ν. Π. Αραβανόπουλος
PDF
σελ. 685
Τρεις αστέρες
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 685-687
Ζώα μικρά μετά μεγάλων: επιζωοτία
A. Tsimis
PDF
σελ. 687-689
Φάσματος άρα
Μ. Π. Φιλανθίδης
PDF
σελ. 689-692
Εταιρείαι και σύλλογοι: Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, συνεδρία της 14 Ιουνίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 692-693
Επιστημονική επιθεώρησις: αστρονομικά - Ανακοίνωσις της αστρονόμου Miss A. Clerke περί της αποστάσεως των Πλειάδων - Ανακοίνωσις του κ. Ν. Coculesco περί της ηλιακής εκλείψεως της 4)16 Απριλίου - Χρονικά - Υπόμνηνμα του κ. Sumpner επί της διαχύσεως του φω
Ηλ. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 693-695
Δραματική επιθεώρησις
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 695-697
Πολιτική επιθεώρησις
Μ.Ε.Μ.
PDF
σελ. 697-698
Φύρδην μίγδην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 699-700
Οικονομική επιθεώρησις: Σάββατον 12 Ιουνίου
Ν. Φωτιάδης
PDF
σελ. 700
Βιβλιογραφία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 700