Τεύχος 3 (Έτος Α΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Περιεχόμενα]
PDF
σελ. 33
Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 33-35
Ο Φιλαδέλφειος ποιητικός αγών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 35-37
Ο ποιητής Ηρώνδας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 37-38
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 38-40
Αναμνήσεις δημοσιογραφικαί: διάλεξις Χαραλάμπους Άννινου γενωμένη εν τω Ελληνικώ φιλολογικώ συλλόγω τη 26 Οκτωβρίου 1891
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40-43
Αστρώα όνειρα: Γεώργιος Σπέρος (Διήγημα)
Καμίλλος Φλαμαρίων, Ηλιάδης Στέφανος Ι. (μτφρ.)
PDF
σελ. 43-45
Η δευτερότοκος (Διήγημα)
Α.Ν.Γ.
PDF
σελ. 45-48