Τεύχος 28 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 541-542
Μυθολογικά στοιχεία εν τη διαλέκτω του Πόντου
Δημ. Οικονομίδης
PDF
σελ. 543-545
Ο κόμης Λέων Τολστόϊ
Nicolas Zagoskine
PDF
σελ. 546-548
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 546-548
Στην πρωτομαγιά
Ν. Μαλακάσης
PDF
σελ. 548
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 549-552
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 553-557
Ιστορικά: Χρυσόβουλλον της επισκοπής Σταγών
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 557-559
Δραματική επιθεώρησις: το ελεύθερον θέατρον εν Κωνσταντινούπολει - η χιλιοστή παράστασις της Mignon και A. Thomas
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 559-560
Παροράματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 560