Τεύχος 26 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 501-502
Φυσικοχημικά: περί θερμότητος
Η. Γ. Βαλσαμάκης
PDF
σελ. 503-506
Ιστορικά: ανασκευή της γνώμης του Διονυσίου του Αλικαρνασσέως επί του παρά Θουκυδίδη διαλόγου των Αθηναίων και Μηλίων
Μιχ. Ι. Ζιάκας
PDF
σελ. 506-508
Του μίσους ισχυρότερος (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 509-512
Λαοκόων περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 513-517
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 514-516
Οι εν Ελλάδι σεισμοί: επιστημονικαί περί αυτών γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 517-520