Τεύχος 8 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 141-142
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 143-145
Τρωικά
Ernst Bötticher, Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 145-146
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 146-148
Γλυκειά νυξ
Κορνηλία Λ. Πρεβεζιώτου
PDF
σελ. 146-148
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 149-152
Ιστορικά: ανασκευή της γνώμης του Διονυσίου του Αλικαρνασσέως επί του παρά Θουκυδίδη διαλόγου των Αθηναίων και των Μηλίων
Μιχ. Ι. Ζιάκας
PDF
σελ. 153-154
Μια νυξ εν τη Ιουδαία
Armand Silvestre, Ρ.Ν.Κ.Β. (μτφρ.)
PDF
σελ. 154-157
Λίνα: μέρος δεύτερον, εκείνο όπερ παρέρχεται (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 157-160