Τεύχος 4 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 61-62
Λαοκόων ή περί των ορίων της ζωγραφικής και ποιήσεως
G. E. Lessing, Λαζαρίδου Όλγα (μτφρ.)
PDF
σελ. 63-67
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 66-68
Αι συμπληγάδες
Γεώργιος Γώσμπαρν
PDF
σελ. 67-68
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 69-72
Ο Βίκτωρ Ουγκώ από του θανάτου αυτού
Raoul de Rosières, Μοσχόπουλος Ν. (μτφρ.)
PDF
σελ. 73-75
Αρχαιολογικά: επιγραφή Φερών
Ν. Ι. Γιαννόπουλος
PDF
σελ. 75-76
Αρχαιολογικά: νέαι ανακαλύψεις εν Αιγύπτω
Γ. Κ. Λαζαρίδης
PDF
σελ. 76-77
Λίνα: μέρος πρώτον, δάκρυα και δρόσος (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 77-80