Τεύχος 3 (Έτος Γ΄)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πολιτική επιθεώρησις
Μ. Ε. Μιχαλόπουλος
PDF
σελ. 41-42
Το εν Σικάγω θρησκευτικόν συνέδριον
Ν. Μοσχόπουλος
PDF
σελ. 43-45
Σλήμαν και Μπαίττιχερ
Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 46-47
Επιφυλλίς: ποικίλη διάλεξις
Ο.Α.
PDF
σελ. 46-48
Η μπέσα
Χρ. Σαμαρτσίδης
PDF
σελ. 47-48
Επί της φιλίας του μοναστηρίου (Μυθιστορία)
Leon de Tinseau
PDF
σελ. 49-52
Το Μαυροβούνιον επί των Ρωμαίων
Ιβάν Ιβάνιτς, Λαζαρίδης Γ. Κ. (μτφρ.)
PDF
σελ. 53
Λίνα: μέρος πρώτον, δάκρυα και δρόσος (Μυθιστορία)
Charles Vingeny, Κ.Λ.Π. (μτφρ.)
PDF
σελ. 54-57
Δραματική επιθεώρησις: θέατρα Παρισίων - Η Αντιγόνη του Σοφοκλέους υπό Paul Meurice και Auguste Vaepuerie - Φαίδρα του Ρακίνα - Χρονικά
Οδ. Ανδρεάδης
PDF
σελ. 58-60