Μια Κερασούς και αυτή η 129 χιλιόμετρα δυτικώτερον της Τραπεζούντος κειμένη εστίν η υπό του Ξενοφώντος μνημονευομένη

Κύριλλος Ηλ. Παυλίδης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Πλειάς | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών