Δραματική επιθεώρησις: τα τριανταφυλλιά Δόμινα κωμωδία εις πράξεις τρεις, υπό Delacour και Hennequin - Θέατρα Παρισίων, η Λυσιστράτη κωμωδία εις πράξεις τέσσαρας, υπό Maurice Donnay - Χρονικά

Συγγραφείς

  • Οδ. Ανδρεάδης

Λήψεις

Τεύχος

Ενότητα

Περιεχόμενα